HABAGATNONG HINAGAWHAW: Martsa

Dilì.  Dilì na.
Dilì na ko momartsa
dinhà sa kadalanan
o sa kabungtoran man.

Dugay.  Dugay na.
Dugay nang panahona
ako dasig nga ningmartsa
bitbit ang plakard ug bandera.

Dugay.  Dugay na
latas sa kabungtoran
ako miduyog pagmartsa
pas-an ang ripleng karaan.

Daghan.  Daghan na
ang nangapukang kauban
sa hugtanon nga martsa
pagbugtaw sa kagawasan.

Dilì.  Dilì na
karon ako momartsa
kay tuhod luya na,
dilì na kaaguwanta.

Daghan.  Daghan pa
ang mopuli magpadayon
sa pagmartsang hugtanon
alang sa demokrasya.

Asdang.  Asdang pa
sa martsang makanunayon
paghandom sa ngiob nga kagahapon,
alang sa hayag nga kaugmaon.

21 Septiyembre 2018