HABAGATNONG HINAGAWHAW: What’s the Big Deal sa Bulad?

Nagsud-an ka og bulad
dinhà sa harianong talad
samtang nakabarong ka
ug ang uban nimo nga
kauban nag-amerkana pa:
pina-selfie dayon ka
ug sa Facebook gi-post pa.
Unsa god nâ nga drama?

What’s the big deal
kon nagsud-an kag bulad?
Sa Facebook angay gyod ba
kanâ nga iwaragwag?
O buot mo ba ipakità lang
ang dakô nga kalainan ug gintang
talì sa bulad kintahay nimong sud-an
ug sa kaharianon sa imong nahimutangan?

No big deal namò ang bulad nga sud-an
kay sa adlaw-adlaw mao nay among naandan
(sinugba ra kay ang mantikà mahal man)
ug usahay ganì kanang asin na lang
sanglit among panudlanan perming apiki man.
Ganì sa sige namong kaon og bulad
morag hapit na mi ani mangahayblad,
ug samot pa gyod karon nga panahon
nga sigeg saka ang presyo sa palaliton.

Wa epek kanamò kanang drama
nga kintahay sa bulad magsud-an ka
kay sayod mi nga sobra pa sa maka-afford ka
anang mga potahe nga wâ ganì mi kaila.

Eric S.B. Libre
14 Septiyembre 2018