HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Bagutbot

Sigeng away
pakig-away
pangaway
pangitag away
panaway
lagpot ang laway
sa ihi patas-anay
sa isog palabwanay
way paminaway
lapok linabayay
sa mata sinimagay
halos na magpinatyanay
way pagkahusay
hahay!

Tiyan nagdaguok
bulsa nga buslot
presyong ningsupót
sa way katol kapangalot
kinitaang gamay uyamot
makalibog unsaog daginot
mga aping namiyahok
muna-munang paningkamot
kutkot hasta dukot
nagwelga nang bitok
ang puraot samot kaut-ot
pastilan kaalaot!

7 Oktubre 2018

Comments

comments