HABAGATNONG HINAGAWHAW: Makahadlok

Mga batà naglaray
aron makasulod
sa ngiob nga gambalay
diin naay makahadlok
nga mga linalang
nga dilì tinuod.

Makahadlok
gyod tuod
mga dagwayng laksot
nagpahipî sa ngiob
ug moguhò sa takulahaw
dungan sa sound effect nga kuyaw.

Apan ang tinuod
nga makahadlok
tinuod nga kuyaw
dilì ang mga dilì tinuod
nga linalang nga nagpahipì
sa tinuyò nga kangiob.
Ang angay ta gyong kalisangan
mao ang tinuod nga mga linalang
nga taliwalà sa kahayag nagpabantang
ug isip atong manluluwas nanagtakoban
apan inanayng mohikaw kanatog kagawasan
aron mahatagan og katagbawan
ang ilang kahangol sa gahom.

Ang tinuod nga makahadlok
dilì tong pang-Halloween lang
kon dilì kadtong atong makit-an
kadtong atong madunggan
sa adlaw nga tanan.

Eric S.B. Libre
30 Oktubre 2018

Comments

comments