HABAGATNONG HINAGAWHAW: Kalag-Kalag Na Sab

Moadto sa sam-ang
pagduaw sa lubnganan
sa mga kabanay nga ningtaliwan.
Subay sa naandan,
ang lubong sa kandilà ugbokan
ug ang kalag sa mitaliwan
sa pag-ampò pahinungdan.
Ug duyog niining tanan,
ang binignit dilì gyod kalimtan!

Eric S.B. Libre
2 Nobiyembre 2018