THE VOTE:  Padayon na ipaglaban ang karapatan ng mamamayan at kapayapaang nakabatay sa hustisya

(Explanation of Bayan Muna Rep. Carlos Isagani T. Zarate’s vote against the third extension of martial law in Mindanao and suspension of the privilege of the writ of habeas corpus until 31 December 2019. Delivered at the Joint Session of Congress on 12 December 2018. Zarate also voted NO to the first and second extension)

NO ang boto ng kinatawan ng Bayan Muna sa planong ekstensyon ng Martial Law sa Mindanao.

Ito ay panibagong pahinang itim sa kasaysayan ng land of broken promises!

Ito ay NO sa pagbuhos ng pondo ng bayan sa mga baril at bomba na papatay sa mamamayan.

Ito ay NO sa tila pagsulsol ng pamahalaan sa paghahari-harian ng kanyang militar at paramilitar.

Ito ay NO sa malawakang paglabag sa karapatang pantao: sa pagpatay, tortyur, pananakit, panankot, iligal na pagkulong, food blockades, forced evacuation, forced hunger at iba pang karahasan sa mamamayan.

Ito ay NO sa panggigipit sa mga lumad at pagpapasara ng mga paaralang itinayo nila sa kabila ng lahat ng pagpapabaya at pang-aapi sa kanilang lipi.

Ito ay NO sa militaristang pagharap sa limampung dekadang gerang sibil sa halip na usapang pangkapayapaan.

Mga kapwa ko mamababatas, lalabas ang kinatawang ito sa plenaryo na padayon na ipinaglalaban ang karapatan ng mamamayan at kapayapaang nakabatay sa hustisya.

Salamat.

Comments

comments