HABAGATNONG HINAGAWHAW: Puwerteng Kuana!

Ay, mao nang akò nang gikuan
ug akong giingon anà pagkuan
kay kanang kuan man god kuan man,
sa ako man god nga pagkuan-kuan
nakakuan ko nga mao gyod nay kuan.

Busa, kanang unsa pa ganì nang kuana
mao na gyod na siyang pagkakuana
ug kon ugaling magkaunsa-unsa
salig lang mo sa kuan nakò ba.
Ako na god ni, dî ba?

(Kon wâ mo kakuan
sa buot niyang ipakuan
nga iyahang gikuan,
hulata na lang
si Toto Talútô
mopatin-aw ning tanan.
Mentras tanto,
sa pagkuan padayon lang mo!)

Eric S.B. Libre
16 Pebrero 2019

Comments

comments