HABAGATNONG HINAGAWHAW: Buwan Nga Dagtom

Ang buwan nga dagtom
mipatuhop sa iyang landong
sa iyang landong nga naglugitom
mipatuhop ang buwan nga dagtom
nganhà sa mga galamhang giharian
galamhan nga giharian
sa daw nagbukál nga alketran
nga pagdumot, kaligutgot
ug kahagip-ot sa alimpatakan.

Pagdumot, kaligutgot
ug kahagip-ot sa alimpatakan
ingon sa nagbukál nga alketran
nga walay puas nga gidangilagan
sa balikwaot nga pangatarongan
ug tinuis nga kunohay kamatuoran
aron nga ang mga mata ug dunggan
mataptapan ug masap-ongan
gikan sa matarong nga pangatarongan
ug gikan sa matuod nga kamatuoran.

Ang pagbugtaw sa matarong ug matuod
gisalindot ug gibanlod sa kangiob
diin ang mga mangtas nagpatuyang pagpanukób
sa walay dag-anan nga mga mayukmok
samtang nagpista ug padayong miburot
padayon nga miburot ang mga alimatok
nga nagpasilong sa naglugitom  nga landong
sa mahulgaong buwan nga dagtom.

Taliwalà sa pagkuyanap sa kangiob ug kalandong
ingon sa makabsan na kita sa paglaom
nga duna pay panahon kitang paaboton
sa pagkapusgay ning mahulgaong buwan nga dagtom.

Aduna pa ba kitay paglaom?
Tingali, kay duna may giingon
nga walay forever bisag unsaon.

Eric S.B. Libre
18 Marso 2019

Comments

comments