HABAGATNONG HINAGAWHAW: Daman

Maypa ang daman,
pagmata walâ na man.
Kini, ambot lang
kanus-a pa mahuman.
Sakít na akong dughan!

Eric S.B. Libre
29 Hunyo 2019