HABAGATNONG HINAGAWHAW: Tula ng Tulala

Nasaan si Matapang?
Nasaan ang mga salitang
nagngangalit at maaanghang?

Ngayon ko nais marinig
ang talim ng kanyang tinig,
ngunit bakit di ko maulinig?

May aso akong nakita:
bahag ang buntot niya.
Bakit naman kaya?

Eric S.B. Libre
13 Hunyo 2019