HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Lamugdong

Taudtaod na nga walâ ka nagpatim-aw,
walay bisan lang untà timbayang hilaw
iyawat maibanan diyotay ang sa buntag nga katugnaw
ug mahatagan gamayng kahupayan king akong kamingaw.

Ngano, o ngano intawon nga ikaw nagtagò,
daw naghambin kahimangod nganhi kanakò?
Karon ako gilandongan sa dag-om sa kasubò,
sa bentanà nanampiling, ang dughan nagbakhò.

Apan taliwalà ning kalibotan nga naglamugdong,
ning handurawan padayon kong gikumkom
kasanag sa bidlisiw mong mapahiyomon
ug kalalim sa hapuhap mo nga mainiton.
O Adlaw, pagpakità na intawon!

Eric S.B. Libre

Comments

comments