ORATIO IMPERATA: Pag-ampo Tungod sa Nasinating Linog

[Cebuano version of the Oration Imperata (Obligatory Prayer) written by Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, to be recited in all masses at the Diocese of Kidapawa. The epicenters of four Magnitude 6 earthquakes — M6.3 on October 16, M6.6 and M6.1 on October 29 and M6.5 on October 31 —  were in North Coabato]

Bishop Jose Colin Bagaforo. Photo courtesy of the Diocese of Kidapawan’s FB page

Ginoong Dios, Makagagahum namong Amahan
Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan ug Kinaiyahan,
Ikaw ang sinugdan ug ang katapusan sa Kinabuhi,
Ginasimba ug ginadayeg namo ang balaan mo’ng ngalan.

Karon kami nagaduol kanimo sa daghang mga pagsulay sa among kinabuhi.
Nagapangayo kami ug kapasayloan sa tanan namong mga kasal-anan,
Sa makadaghan nga kami wala matugma sa imong mga sugo.
Pasayloa kami sa wala namo pagrespeto sa kabalaan sa kinabuhi,
Sa among pag-abusar ug pagguba sa kinaiyahan.

Pasayloan kami kung nakalimot sa pag-ila kanimo diha sa among
Mga kaigsoonan ug sa among palibot.
Mapaubsanon kami karong nagaluhod sa imong atubangan ug
Nangalipuyo mahitungod sa nahitabong makusog nga linog dinhi sa Mindanao.

Nangaliya kami kanimo alang ug tungod sa kaayohan sa among
Mga kaigsoonang biktima sa kahadlok.
Gak’sa sa imong paghigugma ang daghang nahadlok ug nasakitan tungod sa linog.
Bantayan unta sa imong Espiritu ang among mga kabataan,
Katigulangan ug mga masakiton – hatagi sila ug malinawong kasingkasing.

Ampingan unta nimo, O Ginoo, ang imong lungsod ilabi na ang North Cotabato.
Dad-a kaming tanan sa mahigugmaong kasingkasing ni Hesus,
Hinaut nga dawaton nimo ang mga pag-ampo sa imong lungsod
Nga miluhod sa atubangan sa imong gahum.
Kining tanan among gipangayo sa ngalan ng Hesukristo nga
Among Ginoo ug Manluluwas. Amen.

 

 

Comments

comments