ORATIO IMPERATA: Panalangin Para Sa Naranasang Lindol Sa North Cotabato

[Oration Imperata (Obligatory Prayer) written by Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, to be recited in all masses at the Diocese of Kidapawa. The epicenters of four Magnitude 6 earthquakes — M6.3 on October 16, M6.6 and M6.1 on October 29 and M6.5 on October 31 —  were in North Coabato]

Bishop Jose Colin Bagaforo. Photo courtesy of the Diocese of Kidapawan’s FB page

Panginoong Diyos, Ama naming makapangyarihan
Kayo ang may likha ng sanlibutan at kalikasan
Kayo ang simula at wakas ng buhay
Sinasamba at pinupuri po namin ang Iyong banal na pangalan.

Dumadalangin po kami ngayon sa harap ng maraming pagsubok sa aming buhay.
Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali
Sa maraming pagsuway namin sa iyong utos at aral
Patawad po aming hindi paggalang sa sagrado ng buhay
Sa aming pag-abuso at pagsira ng kalikasan.

Patawad po kung kami ay nakalimot na kilalanin Kayo sa aming
mga kapatid at kapaligiran
Pakumbaba po kaming lumuluhod sa Inyong harapan ngayon sa pangyayari sa malakas na lindol.

Dasal po namin ang kaligtasan ng marami naming mga kapatid
Yakapin po Ninyo ng pagmamahal ang maraming natakot at nasaktan ng dahil sa malakas na lindol
Bantayan po Ninyo ang aming mga kabataan, matatanda at may sakit ng mapayapang damdamin.

Ingatan po Ninyo ang Inyong bayan, lalung lalu na ang North Cotabato
Dalhin po Nyo kaming lahat sa mapagmahal na puso ni Hesus
At nawa’y tanggapin Ninyo ang mga dasal ng Iyong bayan lumuluhod sa harap ng inyong kapangyarihan

Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa ngalan ni Hesuskristo aming panginoon at tagapagligtas ang aming Emmanuel.

 

Comments

comments