Oratio Imperata Tungod Sa Pag-Ulbo Sa Bulkan Sa Taal

(Marawi Bishop Edwin dela Pena translated this Oratio Imperata on the eruption of Taal Volcano, from the original in English prepared by the Secretariat of the Catholic Bishops Conference of the Philippines)

Makagagahom ug maluloy-on nga Dios, midangop kami kanimo taliwala niining hilabihang pagsulay ug hagit nga midangat kanamo tungod sa pag-ulbo sa Bulkan sa Taal.

Nagatuaw kami kanimo nga puno sa pagtuo, nga ang imong gamhanang kamot mag-iway kanamo sa kadaut gikan sa makabungog ug nagdilaab nga kapintas sa bulkan.

Ginoo, ampingi kami, ilabi na gayud ang mga masakiton ug may mga kabilinggan, mga kabos ug walay kahimoan, ang mga kabataan ug mga nag-inosara nga walay kapangayoa’g tabang, aron maluwas kami sa kadaut ug peligro.

Kutawa dinhi sa among kasingkasing kanang diwa sa pagkamabination, pagkamanggihatagon ug pagkamaluloy-on, labi na ngadto sa mga huyang ug nanag-antos namong mga kaigsuonan.

Samtang nag-atubang kami niining maong katalagman gikan sa kinaiyahan, tabangi kami aron motubo dinhi kanamo ang pagtahod ug pag-atiman sa kinaiyahan ug kabuhatan.

Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong JesuCristo, imong Anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtud sa kahangtoran. Amen.

Maria, Inahan sa Kaluoy, I-ampo mo kami
San Miguel Arkanghel, I-ampo mo kami.
San Jose, I-ampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, I-ampo mo kami.
San Pedro Calungsod, I-ampo mo kami.

 

Comments

comments