HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Balighô Sa Kinabuhì

Kagahapon nga matam-is
handomon makasákit
kalipay nga lumalabay
himayà nga nahanaw.

Subô nga mga gutlò
mapahiyomon nga hinumdoman
mga hagit nga gikaharong
mga pagsulay nga nabuntog.

Nabuntog nga mga pagsulay
gikaharong nga mga hagit
hinumdoman nga mapahiyomon
mga gutlò nga subô.

Nahanaw nga himayà
lumalabay nga kalipay
makasákit handomon
matam-is nga kagahapon.

Eric S.B. Libre
14 Hunyo 2020

Comments

comments