HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Hawod Nga Pilosopo

Dinhay usa ka tawo
hawod sa kapilosopo
sa lantugì mahiligon kaayo
dilì gyod papildi sa argumento.

Katarongan ilikwad-likwad,
estorya ilubag-lubag
aron lang gyod makatubag
bahalà na og tulibagbag.

Dugang pa nga makapahimuot
(o basin sa uban makapalagot)
kay abtik kaayo siya mamutbot
aron ang binutbot himoong tinuod.

Naay hawod nga pilosopo,
sa iyaha makatawa gyod ko.
Apan nahibulong ko ngano
nga morag kahilakon man sab ko.

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.)