HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Tinig

Sarap makinig
sa sarili kong tinig,
sarap marinig
tinig ng kapanalig –
amin lang ang daigdig!

Pawang ingay lang,
lahat ay kabalbalan
ang sa iba d’yan
at walang kabuluhan –
di dapat pakinggan.

Sa tinig namin
ingay nila’y lunurin,
tagumpay kamtin –
mga ungas durugin,
sa Mars ay papuntahin!

Eric S.B. Libre
5 Agosto 2020