HABAGATNONG HINAGAWHAW: Haguros (Hinungaw ni Bising)

Bisan unsaon pa nimo
og bukot sa habol,
tikungkong sa lantay
ug suksok sa bungbong,
ang hangin nga naglungot-lungot
padayon sa paghaguros.

Eric S.B. Libre
18 Abril 2021