HABAGATNONG HINAGAWHAW: Sila

Sila nga mga tigmatutô
sa kaliwatan

sa miagi, sa kasamtangan
ug sa kahangtoran,

kansang mga laylay, gakós,
halók ug pag-antos

mao ang nag-umol
sa kapid-ang kasingkasing ug kalag,

naghatag og dan-ag
sa mga palasyo ug payag.

Sila mao ang nag-ugbok
ug sila ang nagpalig-on

sa mga pundasyon
ning katilingbang tawhanon.

Sila ang mga inahan,
ang mga bayaning hilom
ug usahay hingkalimtan intawon.