HABAGATNONG HINAGAWHAW: Ngulngol

Usahay,
ang lutahan
nga gangulngol
kon dilì lang
tagdon ug dili
panumbalingon
ingon sa dilì ra sab
nimo bation
apan sa tinuod
naa ra gihapon.