SOMEONE ELSE’S WINDOWS: Mga pasiaw base sa Bibliya (kuno)

MALAYBALAY CITY (MindaNews / Abril 7) — Maihap lang tingali ang mga tawo sa kalibutan nga walay relihiyon. Bisan sa Tsina diin komunista ang kagamhanan, gitugotan ang relihiyon. Apan bisan pa niini, nahimo kining usa ka kinaham nga tinubdan sa mga pasiaw nga makapasuko sa mga deboto apan makahatag og lingaw sa uban.

Nakahinumdom ako sa usa ka higalang nag-ingon nga sa iyang pag-adto sa Bangkok, Thailand nakabasa siyag usa ka libro nga giulohan og The Atheist’s Bible. Adunay seryoso ug dili seryosong unod ang maong libro, mga pasiaw nga gitawag sa Ingles og parody o spoof.

Ingon ani ang dagan sa usa ka anekdota sa maong libro: Si San Pedro nangutana sa Diyos kung nagplano ba Siyang mobalik sa kalibutan kay naglunang nas sala ang katawhan. Ang tubag sa Diyos: “Dili na ako mobalik didto kay sa una nakong pag-adto duha ka libo ka tuig na ang nakalabay, gipasanginlan akong nakapaburos sa usa ka birhen.”

Moulbo ang kaspa sa mga debotong Katoliko kung makabasa o makadungog sa maong anekdota. Apan kadtong mas abli o liberal ang panghunahuna mobahakhak dili lamang tungod kay nahimuot apan nakadayeg usab sa talagsaong handurawan sa nagsulat.

Gawas sa maong higala, ang ubang mga pasiaw kalabot sa Bibliya akong nadungog gikan sa pipila ka mga pari, pastor, ug mga seminarian mismo. Dili lamang pasiaw apan mga pangutana bahin sa mga sugilanon sa Bibliya nga daw supak sa lohika. Gihatag nga pananglitan ang unang milagro ni Hesus, didtos kasal sa Cana, diin gihimo niyang bino ang tubig aron makapadayon sa ilang paghudyaka ang mga bisita.

Matud pas usa ka pastor, nganong si Maria, ang inahan ni Hesus, ang gisultihan sa sulugoon nga nahurot na ang bino? Nagpasabot kadto nga si Maria ang tagbalay. Kung siya ang tagbalay, kinsa man ang gikasal? Nahibalo na tingali kamo unsa ang sunod niyang linya.

Balik sa pasiaw, dili nako malimtan ang gipaambit sa usa ka kanhi seminarian mahitungod sa paglakaw ni Hesus ibabaw sa tubig, sa Sea of Galilee nga karon gitawag og Lake Kinneret sa mga Israelita.

Matud pa, si Hesus naglakaw gikan sa baybayon ngadto sa iyang mga tinun-an nga nag-una na kaniya didto sa halayong bahin sa lawa lulan sa usa ka sakyanan alang sa pangisda. Nakita kini sa mga tinun-an ug si Pedro nag-ingon sa ilang magtutudlo nga kung siya gayud kadto, mandoan siyang motagbo kaniya. Nitando si Hesus ug silang duha naglakaw hangtud si Pedro, kinsa nahadlok sa hangin, naunlod ngadto sa tubig ug gitabangan sa iyang magtutudlo aron dili malumos.

Ang sugilanon nagkanayon nga giingnan ni Hesus si Pedro, “Pagkagamay sa imong pagtoo, nganong nagduda ka?” Apan sa tinood lang, matud sa kanhi seminarian, mao kini ang giingon ni Hesus ngadto kang Pedro: “Unsa man ka, Pedro, dugay na tang sige pangisda dinhi, wala pa gyud nimo natiman-an ang bato!”

Igo nas pasiaw, magseryoso ta gamay. Sigun sa pagtuon ni Doron Nof, propesor sa oceanography sa Florida State University, posibleng naglakaw si Hesus sa parte sa Sea of Galilee diin naporma ang naglutaw nga yelo. Gipasabot ni Nof ug iyang mga kauban nga sa naila karon nga amihanang Israel, posibleng naporma ang maong yelo sa bugnaw ug tab-ang nga tubig sa Sea of Galilee sa dihang ang daan nang tugnawng temperatura nikanaog sa makadiyot panahon sa duha ka hataas nga “cold periods” sa nilabayng 2,500 ug 1,500 ka tuig.

Giklaro ni Nof nga isip mga syentipiko, igo lamang silang mopasabot nga posibleng nahitabo ang pipila ka talagsaong pagkaging sa tubig sa maong lugar sa niaging 12,000 ka tuig. “Among itugyan sa uban ang pangutana kung ang among pagtuon nakaesplikar ba o wala sa sugilanon sa Bibliya,” siya nidugang.

Depende sa inyong pagtoo, kamo na ang mohukom.

(Ang MindaViews ang opinyon nga seksyon sa MindaNews. Si H. Marcos C. Mordeno mahimong ma kontak sa hmcmordeno@gmail.com.)