Panawagan para sa mapayapang pagresolba sa hidwaan sa Midsayap

Ang hidwaang ito ay nagdulot ng pagsisilikas ng mahigit 6,000 katao (mahigit 1,000 na pamilya) mula sa pitong barangay sa MIdsayap.

Bilang mga PDAs, ipinapakita namin ang aming commitment sa GRP-MNLF Final Peace Agreement na nilagdaan noong Septyembre 2, 1996 sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kaunlaran sa mga PDCs at paglutas ng lahat ng sigalot sa mapayapang pamamaraan.

Na bilang mga dating armadong mandirigma ng MNLF, kami ay nakaranas at saksi sa matinding paghihirap na dulot ng digmaan. Alam din namin na walang nanalo sa giyera, lahat ay talo, dahil ang mga bombang pinasabog ng magkabilang panig na naglalaban ay hindi lamang tumatama sa kanilang target kundi pati na rin sa ma inosenteng mga sibilyan.

Na kahit kami ay nawalan ng maraming kamag-anak, kaibigan at kakilala sa aming pakikibaka, pinili namin ang daan ng kapayapaan at muling pinatutunayan an gaming paniniwala na ang pag-uusap ang syang pinakamapayapang kalutasan sa sigalot.

Na kami ay nainiwala sa kahalagaan ng Peace Process at sa patuloy na pagsulong ng negosasyon tungo sa isang pangmatagalang kapayapaan habang itinataguyod ang kaunlaran lalo na sa mga komunidad na nasalanta ng mga nagdaang armadong hidwaan.

Kami ay nanawagan sa aming mga kapatid sa hanay ng Sandatahang Hukbo ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front; at iba pang sandatahang grupo na ipagpatuloy ang tigil putukan sa Midsayap at sa iba pang bahagi ng Timog Pilipinas at pag-usapan ang hidwaang ito sa isang maayos at mapayapang pamamaraan.

Nananawagan din kami sa kinauukulan na magkaroon ng  masusing imbestigasyon ang pinagmulan ng kaguluhan at tugunan ang ugat ng hidwaang ito upang maiwasan pa ang ganitong pangyayari.

Nananawagan din kami sa Gobyerno, Religious Leaders, Council of Elders, Media, Academe at ibang sector na magtulungan tayo upang malutas ang mag hidwaan, upang makauwi na ang mga nagsilikas sa kanilang mga barangay at maitaguyod and kapayapaan hindi lamang sa Midsayap, Cotabato Province kundi sa buong Mindanao.

Sa masinsinang pag-uusap lamang malulutas ang anumang hidwaan, at ang commitment ng bawat panig sa anumang pinagkasunduan ay susi upang makamit ang tunay na kapayapaan.

Nilagdaan nitong ika-14 ng Pebrero 2007 sa Lungsod ng Heneral Santos.

(SGD)JOHNNY AKBAR
Peace and Development Advocates League
Sarangani Province

(SGD)ARSAD LANDASAN                             (SGD)BAILYN GUIMBA
Peace & Development Advocates League Peace &Development Advocates League

South Cotabato                                             Cotabato City
                      

(SGD) ABDULNASSER MAMPAO                 (SGD)ZENAIDA RANERA
Peace & Development Advocates League/Peace & Development Advocates                                                                             League
Davao del Sur                                             Cotabato Province

                  

Comments

comments