STATEMENT: Call to save Davao Oriental from the scourge of Militarization

Since January, the strong military presence in our villages has caused alarm and panic among the people. Until now, our safety and welfare is in grave peril as the military headed by the 72nd Infantry Battalion, 67th Infantry Battalion and the 30th Special Forces intensify its military operations.

The human rights abuses the people have suffered in the course of these military operations, as well as in the past, are enough cause for such fear. On the other hand, such abuses and our respect and belief in democracy and human rights enabled us to muster the bravery to call on our local government officials, the church and other concerned groups to hear the tragic fate we have suffered as military operations are continuously and more intensely waged in our communities.

The residents of Brgy. Campawan and Brgy. San Victor were subject to aerial bombardment and shelling by the 67th IB, causing the evacuation of more than 300 families. Four civilians were also illegally arrested and were forced to give information about the rebels. One of them, was used as a guide of the same military unit.

In Sitio Buko-buko, Barangay Abijod, Cateel, the residents were forced to leave their homes on February 1, for fear of being yet again subject to military abuses, similar to what happened in November 2004 when residents were mauled by military elements.

The people of Boston have also been subject to utter disquiet when the detachment of the 67th IB in Sitio Lambog, Brgy. Carmen in Boston fired indiscriminately towards the direction of the surrounding areas on February 6 and February 8.

This and the declaration of the town of Boston to be in a state of man-made calamity have amplified our fears even more. This created tension to spread from among the people. Our livelihood has also been severely affected. Normally, we could work in our farms from 5 a.m. until 6 p.m., but since the military operations started, we were only able to work from 8 until 10 in the morning. The peoples’ fear anxiety is alarming to the point that many residents of Boston have already packed their things, ready to evacuate when the military operations escalate.  

As of the present, some of the evacuees sought safety in their relatives’ homes. Many have not returned to their communities for fear of the military’s presence.
 
In this light, we come before our local government officials for direct intervention for the sake of its constituents in Davao Oriental:
 
We thus state the following demands:
 
 0. The immediate pull out of military units in our communities and the stop of all military operations so that calm and normalcy may be reinstated;  
 
 0. The formation of an independent investigating team that would look into the human rights violations committed against the people of Cateel, Baganga and Boston in Davao Oriental;
 
 0. The assistance of the local government in the filing of necessary legal action against the perpetrators so that justice may be given to the victims;
 
 0. The protection and the indemnification of the victims of forcible displacement, aerial bombing, threat, harassment, and intimidation and other human rights abuses;
 
Presented to Honorable Governor Corazon Malanyaon, Governor of the Province of Davao Oriental, and to the members of the Provincial Board.
 
Signed by the victims of displacement and human rights violations:
 
(At present, names of victims are withheld for their protection.)
 
Represented by:
Baganga Farmers Association (BFA)
Alyansa sa mga Mag-uuma sa Sidlakang Davao (ALMASID)
Nigkahiusa Koy Mag-uuma Tu Boston (NIGKUMB)

———-
Translated from the Bisaya Unity Statement:

USA KA PANAWAGAN SA PAGSALBAR SA DAVAO ORIENTAL GIKAN SA MILITARISASYON
IHUNONG ANG ALL-OUT-WAR BATOK SA KATAWHAN
SULAT PANAGHIUSA
February 12, 2008
Kami nga mga mag-uuma ug lumad nga lumulupyo sa Davao Oriental hingpit nga ginakondena ang militarisasyon sa among komunidad.
Sukad pa kaniadtong Enero, namahimong rason sa pagkaalarma sa mga tao sa Baganga, Cateel ug Boston ang presensiya sa mga military.

Hangtod karon, ang among seguridad anaa sa tumang krisis tungod sa nagkadaghan nga mga operasyon sa military nga gipangunahan sa 72nd Infantry Battalion, 67th Infantry Battalion ug 30th Special Forces.

Kini nga kahimtang maoy nagtuklod sa amo nga mubarog ug mangisog diha sa pagpanawagan sa among lokal nga mga opisyales, sa simbahan ug uban pang mga grupo nga dunggon ang among kasamtangang kahimtang samtang nagapadayon ang military operations sa among mga komunidad.

Ang mga lumulupyo sa Brgy. Campawan ug Brgy. San Victor namahimong subjects sa aerial bombardment ug shelling sa 67th IB hinungdan sa pag-evacuate sa kapin 300 ka pamilya. Upat ka sibilyan usab ang iligal nga gi-aresto ug gipweresa nga muhatag og impormasyon. Gani gigamit ang usa sa ila nga giya sa military unit.

Kadtong niaging February 1, ang mga lumulupyo sa Sitio Buko-buko, Barangay Abijod, Cateel napugos nga biyaan ang ilang mga panimalay sa kahadlok nga sila mamahimong biktima sa pagpang-abuso sa mga military susama sa nahitabo niadtong November 2004 kung asa gihasi ang mga lumulupyo sa mga military.

Halos walay kabutngan ang kahilom ang Brgy. Carmen sa Boston sa pagpaboto sa mga taga 67th IB in Sitio Lambog sa ilang palibot niadtong February 6 ug February 8.

Kani ug ang uban pang mga panghitabo susama sa pagdeklara sa Boston sa sa estado sa kalamidad nga gimugna sa tao nagapadayon lamang sa among kahadlok. Gani naapektuhan og dako ang among panginabuhian. Kaniadtong wala pa ang mga military, mag-uma na kami sugod alas 5 sa buntag hantod alas 6 sa gabii. Apan sa pagsugod sa mga military operations, kami makapanguma na lamang sugod alas 8 sa buntag hantod alas 10 sa buntag. Ang kahadlok sa mga tao namahimong alarma nga kadaghanan sa mga lumulupyo sa Boston nag-andam na sa pag-evacuate.
 
Sa kasamtangan, pipila sa mga evacuees nahiluna sa ilang mga paryente. Kadaghanan sa ila wala pa nakauli sa ilang komunidad sa kahadlok sa presensiya sa military.
Kami nagapangayo og tabang sa among local nga mga opisyales sa direktang pagtabang alang sa mga lumulupyo sa Davao Oriental.

Kini ang pipila sa among mga mulo:
1. Hinanali nga pagpahawa sa mga military unit sa among mga komunidad ug paghunong sa mga military operations aron mabalik ang kalinaw ug kahan-ay sa among pagpuyo;
2. Pagtukod og usa ka independienteng grupo gikan sa simbahan, guro, mga NGO ug human rights nga grupo nga magbantay ug magimbestiga sa mga nalapas nga tawhanong katungod batok sa mga katawhan sa Cateel, Baganga ug Boston sa Davao Oriental;
3. Pag-alalay sa lokal nga gobyerno sa pagfile sa mga kinahanglanong legal nga aksyon batok sa mga nagpasiuna sa mga pagpang-abuso aron mahatag ang tumang hustisya.
4. Paghatag ug proteksyon sa tanang biktima sa forcible displacement, aerial bombing, pagpanghadlok, harassment ug uban pang pagpang-abuso sa tawhanong katungod.
 
Gipasangkat karong ika-12 sa Pebrero 2008 sa Opisina sa Gobernador, Probinsya sa Davao Oriental, Provincial Capitol, Mati City.   

Gipirmahan sa mga representante sa mga biktima ng pagpanghawa ug pagpanglapas sa tawhanong katungod:

Comments

comments