STATEMENT: Hustisya alang kay Datu Doming Diarog!

Niadtong gabii sa Abril 29, 2008, samtang hinanok nga nangatulog ang pamilyang Diarog kuyog ang ilang napulo ka anak, diin ang kamanghuran niini nag-edad pa lamang og 8 ka bulan, gipaarakan sa mga armadong tawo ang panimalay ni Datu Doming ginamit ang M14 nga deklibreng riple. Namatay si Datu Doming nianing hitaboa pagkasunod adlaw didto sa ospital samtang samdan ang iyang asawa nga si Emily ug ang iyang duha ka anak.

Tin-aw ug walay laing motibo sa linuog nga pagpamusil sa pamilyang Diarog nga miresulta sa pagkamatay ni Datu Doming mao ang kalambigit sa pagpangilog sa ilang yutang kabilin ni Pastor Apollo Quibuloy.

Niadtong tuig 1997, nisulod ang mga grupo ni Quibuloy sa Sitio Kahusayan aron kuno tukuron ang usa ka prayer mountain sa ilang sekta, nga Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name. Sa maong higayona, kuyog ang 73rd IB sa Philippine Army, sa walay pagpananghid ilang gisurbey ang maong lugar, nagmontar og koral ug gipangbutangan og karatula nga nakasulat ang, NO TRESSPASSING, PRIVATE PROPERTY”. Dugang pa, gipangbabagan nila ang mga nag-unang dulan sa komunidad, gikoralan og barbed wire apil ang mga palibot sa kabalayan sa mga lumulupyo, gipangdaut ang mga tanum ug gipanghulga ang mga mosupak nga arestuhon ug pagdeploy og mga armadong tawo isip mga private army ni Quibuloy.

Kadtong nagpakita og pagsupak pinaagi sa paglangkat sa mga karatula gitubag sa mangtas nga Quibuloy sa pagpahamtang og kaso sa siyam ka lider niini og robbery ug malicious mischief ug gibalhog sa prisohan ang laing pang duha. Ug Duna pa nga mga panimalay ang gipangsunog.

Tungod sa pagkamangtas ni Quibuloy ngadto sa katawhang lumad sa Sitio Kahusayan, nagmalampuson kini sa pagpabarog sa iyang prayer mountain nga mokabat na karon og kapin 40 ka ektarya. Napuno kini sa mga pine trees ug anaa nagbarog ang iyang daw palasyong simbahan o recollection center.

Si Datu Doming maoy hugot nga nibarog nga dili mailog ang ilang yuta. Hugot nga gibalibaran niini ang tanyag ni Greg Canada, kapitan sa Barangay Tamayong, (ig-agaw ug usa sa mga sinaligang tawo ni Quibuloy), ang P50,000.00 isip baylo sa ilang yuta. Matud pa ni Datu Doming mag-unsa man nang kwarta nga P50,000.00 kung wala nay kapaingnan ang iyang pamilya.

Ang pagkamangtas ni Quibuloy ug Greg Canada, kuyog ang mga itoy nga sundalo sa Task Force Davao, nagpasulabi niadtong unang kwarto sa tuig 2008. Kaupat ka higayon gisunog ang panimalay ni Datu Doming ug hangtud sa nahitabo ang pagstraping sa pamilyang Diarog nga nagresulta sa kamatayon ni Datu Doming niadtong Abril 30, 2008.

Kapin usa na dekada ang pagpangilog ni Pastor Quibuloy sa yutang kabilin sa mga lumad nga K’lata Bagobo sa Sitio Kahusayan ug mag-usa na usab ka tuig nga wala pa matagamtam ang hustisya sa kamatayon ni Datu Doming. Hangtud sa kasamtangan nagpadayon pa gihapon ang pagpangural ni Quibuloy sa yutang kabilin sa mga lumad sa Sitio Kahusayan. Padayon pa gihapon ang pagpanghasi sa mga sundalo ngadto sa katawhan sa Sitio Kahusayan. Ginatagamtam karon sa mga lumad sa komunidad ang hilabihang kalisud sa panginabuhian tungod wala na kiniy mga umahan nga tikaron.

Taliwala niining tanan, dili gayud motugot ang mga lumulupyo nga mailog na lang ni Quibuloy ang yutang kabilin sa mga lumad sa Sitio Kahusayan. Buot niining tagaan og dakung bili ang yutang dugay nang giugmad sukad pa s
a ilang mga kaapo-apohan. Buot niining makuha og ibalik ang yutang kabilin diin sulod sa mga katuigan gibisbisan og singot ug bisan dugo ang maong yuta aron lamang kini mapalambo ug mapanalipdan nga maoy tinubdan sa ilang panginabuhian. Anaa usab sa maong yuta nakagamot ang pag-amoma sa kulturang kabilin sa ilang mga katigulangan.

Magsilbing inspirasyon alang sa katawhang lumad sa Kahusayan ang kinabuhing gihalad ni Datu Doming nga magpadayon sa pakigbisog alang sa yuta nga maoy kinabuhi para sa katawhang lumad.

Daku ang paglaum niini nga ang kusog ug kaisog sa pagpadayag ug pagpakigbisog pinaagi sa lig-ong panaghiusa, maoy mamahimong panukaran sa kadasig sa tanang katawhan nga adunay susamang kahimtang ug kasinatian, nga mobarog alang sa pagdepensa sa yutang kabilin ug ang pagduso sa kaugalingnan sa mga lumad kuyog ang tibuok katawhang Pilipinong nakigbisog alang sa nasudnong kalikawasan ug demokrasya.

Sa kasamtangan, buot niining manawagan sa mga mosunod:

1.    Bungkagon ang koral nga gimontar ni Quibuloy! Iuli ang yutang kabilin sa mga K’lata Bagobo sa Sitio Kahusayan.

2.    Iuli sa mga Lumad ang 484 ka ekatryang yuta nga giila sa PENRO ug sa DENR mismo niadtong Agosto 25, 1992, nga iya kini sa mga K’lata Bagobo sa sitio Kahusayan.

3.    Hustisya alang kang Datu Dominador Diarog! Silotan ang mga mangtas nga nagpatay ug nagpaluyo sa pagpatay kang Datu Dominador Diarog!

4.    Pakyasaon ang planong MT. APO Eco-tourism Program sa Rehimeng US-Arroyo. Tungod niini nga programa , ubay-ubay sa mga katawhang lumad ug mag-uuma ang madislokar sa ilang mga umahan aron lamang itugyan sa mga dagku ug langyawng kapitalista ang mga yutang kabilin sa mga lumad.

KAHUGPUNGAN SA MGA LUMAD – K’LATA BAGOBO (KAHUSAYAN)

PASAKA CONFEDERATION OF LUMAD ORGANIZATIONS

SOUTHERN MINDANAO

23 ABRIL 2009

ALANG SA DUGANG KASAYURAN Kontak lang ila:

Diolito Diarog, KSL- PASAKA, Myembro sa Konseho, Numero: 09085303446

Kerlan Fanagel, PASAKA Secretary General, Numero: 09192714767

 

Comments

comments