Pahayag ng KAWAGIB sa ika-39 na taong paggunita sa Martial Law

Nakikiisa ang KAWAGIB sa mamamayang Pilipino sa paggunita ng ika-39 na taon ng Martial Law sa bansa ngayong araw. Noong 1972 ay idineklara ni dating pangulong Ferdinand Marcos ang Pilipinas sa ilalim ng Martial Law. Sa pamamagitan ng deklarasyon ay sinuspinde ang lahat ng karapatang pantao at naranasan ng mamamayan ang matinding pasismo ng estado, pamamaslang, pagdukot, tortyur, pag-aresto at pagyurak sa mga demoktratikong karapatan ng mamamayan.

Naranasan ng mamamayang Moro ang pasismo ng estado sa ilalim ng dating diktador, pinaslang ang mga kabataang Moro sa Corregidor na tinawag na Jabidah Masaker, Manili Masaker, Kauswagan Massacre, Tictapul Massacre, Malisbong Massacre, Patikul Masaker at Pata Island Masaker.  Ang pagyurak ng estado sa karapatan ng Bangsamoro ang nagtulak upang ito ay lumaban ng armado.

Dahil sa sama-samang pagkilos ng mamamayan at paglaban sa diktadurya ay napatalsik si Marcos. Ngunit napalitan man ang diktador ay hindi tuluyang nawala ang pasismo at pang-aapi ng estado. Ang mga sumunod na rehimen tulad ni Aquino at Ramos ay luminlang sa armadong grupo ng MNLF upang sila ay pasukuin sa pamamagitan ng ARMM. Nagpatuloy ang pakikibaka ng kalakhan ng Bangsamoro sa pamamagitan ng MILF para sa karapatan sa sariling pagpapasya, hinarap ito ng estado sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan ngunit sa halip na pag-uusap ay gyera ang naging polisiya ni Joseph Estrada.

Idineklara ni Erap ang All out war noong 2000 laban sa MILF, binomba ng militar ang pinakamalaking kampo at komunidad ng Bangsamoro sa Camp Abubakar na abot sa 200,000 pamilya ang naging biktima ng ebakwasyon, hindi bababa sa 100 ang buhay na nawala, ari-ariang nasira at tahanang nawasak. Hindi umabot ng tatlong taon sa panunungkulan ang utak-pulburang si Erap ay napatalsik rin ito sa pagkapangulo at pinalitan ni Gloria Macapagal Arroyo.

Pag-upo pa lang ni Arroyo noong Hulyo 2001, sa sulsol ng US ay idineklara na niya ang mga probinsiya ng Basilan, Sulu at Zamboanga sa ilalim ng State of Lawlessness dahil sa mga kidnapping na ginawa ng Abu Sayyaf Group.  Ang deklarasyon ay nagpapahintulot sa mga militar at pulis na arestuhin sinuman ng walang warrant at hindi dumadaan sa tamang proseso kahit ang isang tao ay pinagsususpetsahan pa lang. Naging malaganap ang pang-aaresto, tortyur, pagkulong at diskriminasyon sa mga Bangsamoro dahil sa deklarasyon na hanggang sa ngayon ay umiiral pa rin.

Nang maganap ang pambobomba sa World Trade Center noong Setyembre 11, 2001 at magdeklara si Bush ng Global War on Terror ay lalo pang umigting ang diskriminasyon sa mga Muslim sa buong mundo. SaPilipinas, isinabatas ang Anti-Terrorism Law o Human Security Act, pinondohan ng US ang Reward for Justice Program kaya’t lalo pang dumami ang mga hinuling inosenteng sibilyan dahil sa pambabansag na sila ay terorista. Sa ilalim ng 9 na taon na panunungkulan ng rehimeng Arroyo ay higit pa sa Martial Law ang dinanas ng Bangsamoro. Mahigit 500 ang hinuli at tinortyur, sinampahan ng gawa-gawang kaso at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa Luzon at Mindanao.

Makailang ulit ring nagdeklara ng all-out war si Arroyo na nagresulta sa maramihang bilang ng paglabag sa karapatang pantao. Noong 2003 ay binombahan ang Buliok habang nagsasambayang ang mga Bangsamoro para sa Eid’l Adha. Noong 2008 naman ay 600,000 pamilya ang biktima ng all-out war ni Arroyo laban sa MILF.

Natapos man ang termino ni Arroyo ay hindi nawala ang mga paglabag sa karapatang pantao. Sa ilalim ng bagong rehimeng Aquino ay nagpatuloy ang War on Terror at kabi-kabilang pang-aaresto at pagkulong. Sa isang taon pa lang ng kanyang panunungkulan ay hindi bababa sa 50 ang hinuli kabilang ang mga menor de edad. Ang walang habas na panghuhuli ng walang warrant, pagsampa ng gawa-gawang kaso at pambabansag sa mga Moro bilang terorista at kawalan ng hustisya para sa mga biktima ay walang pinag-iba sa Martial Law.

Lalo pang nanganganib ang karapatan ng Bangsamoro dahil gustong amyendahan ng rehimeng Aquino ang Human Security Act at tanggalin ang mga probisyon tulad ng pagpapataw ng parusa sa mga awtoridad na humuli at nagkulong sa mga inosenteng sibilyan na pinagbintangang terorista. Ang dati ng hindi makatarungan na HSA ay lalo pang pakikitirin ng rehimen upang magamit laban sa Bangsamoro.

Patuloy ang pagpapakatuta ng rehimeng Aquino sa US kaya’t sa halip na unahin nito ang kapakanan ng mamamayang Pilipino at ng bangsamoro ay inuuna pa nito ang mga hinid makatao at hindi makatarungang polisiya.

39 na taon na ang nakalipas ay patuloy pa rin ang kahirapan at pasismo ng estado laban sa mamamayang Pilipino lalo na sa Bangsamoro. 39 na taon na hindi rin tumigil ang pakikibaka ng mamamayan upang kamtin ang hustisya at papanagutin ang mga may sala sa bayan.

Patuloy ang panawagan ng Bangsamoro upang ibasura ang Human Security Act, alisin na ang State of Lawlessness, itigil ang pambabansag ng terorismo sa mga Bangsamoro at palayain ang mga detenidong Moro. Patuloy ang paglaban ng mga mamamayan sa buong daigdig laban sa gyerang agresyon ng US at mga papet na rehimen nito.###

Bai ALi Indayla, Secretary General
kawagibphils@yahoo.com;
(064)421.5680; 0905.924.8424

Comments

comments