Probinsya ng Maguindanao suportado ang Anti-Terrorism Bill.

 

Ang Probinsya ng Maguindanao bilang isang lalawigan na malubhang biktima ng terorismo ay marapat na sumang-ayon sa panukalang batas na ito upang matuldukan na ang takot at pangamba ng ating mga kababayan sa matagal na panahon.

Hindi lingid sa kaalaman ng bawat Maguindanaoan na ang ibang parte ng ating lugar ay pugad ng mga teroristang ito at ang pagpasa ng panukalang batas ay isang hakbanging na mapuksa ang karahasan sa lalawigan.

Nawa’y mapagtagumpayan ang mabuting hangaring ito ng Gobyerno upang maging ligtas at maibsan ang pangamba ng bawat isa. Atin ding dinadalangin na maging patas at risonable ang magpapatupad nito at laging gabayan ng Panginoon na manatili ang respeto sa karapatan at hustisya.

 

Comments

comments